SZKOLENIE! Aspekty prawne (Prawo Własności Intelektualnej) współpracy MŚP i naukowców: transfer technologii

Czujnik Innowacji Zegar 11.04.2016    13:42

Biuro Transferu Technologii IF PAN oraz jego spółka celowa NanoTechIP sp. z o.o. we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych H2020 oraz:

European IPR Helpdesk

Latin America IPR Helpdesk

EUROCHABRES with European and Latin America Technology Based Business Network (ELAN Network)

Biuro Transferu Technologii IF PAN oraz jego spółka celowa NanoTechIP sp. z o.o. we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych H2020 oraz:

European IPR Helpdesk

Latin America IPR Helpdesk

EUROCHABRES with European and Latin America Technology Based Business Network (ELAN Network)

organizująszkolenie pt. „Aspekty prawne (PWI) współpracy MŚP i naukowców: transfer technologii”. Celem szkolenia jest z jednej strony podniesienie świadomości różnic w regulacjach prawnych europejskiego systemu IP i systemu prawnego Ameryki Łacińskiej, a z drugiej strony budowaniu zdolności wśród małych i średnich przedsiębiorstw i naukowców w profesjonalnym zarządzaniu IP i korzystaniu z tegoż IP.

Zastosowanie strategiczne i zarządzanie własnością intelektualną (IP) w biznesie, jak i w międzynarodowych inicjatywach badawczych ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia europejskiej bazy naukowej i technologicznej, pobudza innowacyjność i przyczynia się do zapewnienia wzrostu gospodarczego w UE.

Proponowane szkolenie z PWI wskazuje jak tworzyć wartość przez profesjonalne zarządzanie własnością intelektualna i jej wykorzystanie. Z uwagi na bardzo praktyczne podejście warsztatowe tegoż szkolenia uczestnicy zostaną zaznajomieni z głównymi pojęciami, koncepcjami zarzadzania PWI i strategiami tworzenia z PWi wartości w tworzeniu innowacyjności.

 

 

08.45 – 09.00            Registration and Welcome Coffee

09.00 – 09.15            Welcome and Overview of the Day

Prof. dr hab. Roman Puźniak – IF PAN

Prof. dr. hab. Marek Godlewski – EAgLE & NanoTechIP sp. z o.o.

Mrs. Agnieszka Krochmal-Węgrzyn – CTT IF PAN

09:15 – 09:30          Welcome of local authorities (propozycje: MNISW/UM/UPRP)

Minister MNISW Prof. dr hab. Leszek Sirko

Prezes SOOIPP Marzena Mażewska

Dyrektor KPK dr Zygmunt Krasiński

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

09:30 – 12:30          Presentation of the EUROPEAN IPR Helpdesk

Mrs. Léa Montesse – European IPR-HP

Presentation 1:

IP Commercialisation in Europe
Presentation 2:

Technology Transfer in Europe

Presentation 3:

Technology Transfer – focusing on creation spin-offs

12:30 – 13:00            COFFEE TIME
13:00 – 16:00          Presentation of the LATIN AMERICA IPR Helpdesk

Mr. Eli Salis – Latin America IPR-HP

Presentation 1:

Protecting your IP in Latin America: recommendations and experiences

Presentation 2:
EU Start-ups in Latin America: most common IP errors

Presentation 3:
Guide for EU SMEs on Technology Transfer in Latin America

16:00 – 16:30            COFFEE TIME

16:30 – 16:50           Open Access Infrastructures (OpenAire20202) and Transfer of Technology

dr Krzysztof Siewicz, radca prawny – ICM UW

16:50 – 17:20           Technology Transfer – good practice

Mr. Przemysław Kośmider – EU co-funded European and Latin American Innovation Network (ELAN Network)

17:20 – 17:40           Researchers and SMEs – Technology Transfer and H2020

Mr. Bartosz Majewski -NCP for H2020

17.40 – 18.00            Q&A session and Closing Remarks

Mrs. Agnieszka Krochmal-Węgrzyn – IF PAN

 

Język: Polish/English

Informacje ogólne:

Szkolenie jest oferowane bezpłatnie i jest skierowane do przedstawicieli środowisk akademickich, organizacji badawczych, MŚP lub przemysłu.

Rejestracja na stronie:

http://www.kpk.gov.pl/?event=aspekty-prawne-prawo-wlasnosci-intelektualnej-wspolpracy-msp-i-naukowcow-transfer-technologii