Szkolenia OECD

Czujnik Innowacji Zegar 26.07.2011    18:29

OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – realizuje projekt badawczy dotyczący formalnych szkoleń w dziedzinie umiejętności transferowych pracowników naukowych. Podstawą źródłową planowanego raportu jest kwestionariusz składający się z dwóch części. Pierwsza część jest adresowana do rządów krajowych i regionalnych, część druga – do instytucji przeprowadzających szkolenia (uczelni, publicznych instytutów naukowych, stowarzyszeń, fundacji, towarzystw naukowych, organizacji szkoleniowych, itd.).

Szkolenia OECD

p3p5nFaJjWxs,beztytulu

OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – realizuje projekt badawczy dotyczący formalnych szkoleń w dziedzinie umiejętności transferowych pracowników naukowych. Podstawą źródłową planowanego raportu jest kwestionariusz składający się z dwóch części. Pierwsza część jest adresowana do rządów krajowych i regionalnych, część druga – do instytucji przeprowadzających szkolenia (uczelni, publicznych instytutów naukowych, stowarzyszeń, fundacji, towarzystw naukowych, organizacji szkoleniowych, itd.).

Transferable skills, tłumaczone na język polski jako umiejętności/kompetencje przenośne, transferowe, uniwersalne, lub ponad-dziedzinowe, są to umiejętności nabyte w jednym kontekście (w tym przypadku – w  badaniach naukowych), które są przydatne w innym (na przykład w przyszłej pracy badawczej, w biznesie itd.). Mogą one służyć jako pomost pomiędzy udziałem w badaniach naukowych i pracą zawodową lub jako pomost pomiędzy różnymi ścieżkami kariery zawodowej. Kompetencje transferowe obejmują umiejętności w zakresie komunikacji, organizacji, zarządzania wiedzą oraz zdolności do stawiania i rozwiązywania problemów.

Termin „naukowcy” odnosi się do:

  1. doktorantów;
  2. postdoków (absolwentów studiów doktoranckich w okresie pierwszych dwóch latach pracy badawczej po ukończeniu studiów);
  3. innych naukowców na wczesnym etapie badawczej (bez doktoratu, w pierwszych dwóch latach pracy badawczej) oraz
  4. pracowników naukowych (którzy zajmowali się badaniami ponad dwa lata).

Formalne szkolenie umiejętności transferowych to szkolenie, które jest zorganizowane i systematyczne i ma jasny i wyraźny cel rozwijania kompetencji transferowych. Obejmuje ono np. kursy przeprowadzone w uczelniach, w zakładach pracy i w innych organizacjach, w których uczestnicy poznają i doskonalą umiejętności transferowe.

 

Jeśli Państwa organizacja przeprowadza szkolenia mające na celu rozwijanie kompetencji transferowych naukowców, prosilibyśmy o wypełnienie kwestionariusza on-line w języku angielskim:

 

https://webnet.oecd.org/Survey/Survey.aspx?s=e410dd9ee88b4f1e9374ce988988012e

 

Jeśli skorzystacie Państwo z tej opcji, Wasza odpowiedź zostanie automatycznie przesłana do OECD. Kwestionariusz można wypełniać w kilku posiedzeniach, ale należy korzystać z tego samego komputera.

 

Można także wypełnić kwestionariusz w formacie Word (zob. załącznik) i przesłać w formie e-mailu lub faxu pod adresem:

Email: sarah.box@oecd.org

 

Fax: (+33 1) 44 30 62 64