Sukces polskich naukowców na międzynarodowym salonie wystawienniczym ARCHIMEDES 2013 w Moskwie

Czujnik Innowacji Zegar 09.04.2013    17:28

Od 2 do 5 kwietnia odbywał się XVI Moskiewski Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES – 2013”. Międzynarodowe jury przyznało polskim wynalazcom i naukowcom 15 złotych, 6 srebrnych i 4 brązowe medale, oraz nagrody specjalne.

Największy sukces odniósł Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy z Radomia, który zdobył aż trzy złote medale (typoszereg testerów tarcia zużycia i smarowania). Jury doceniło fakt, że urządzenia te są na najwyższym poziomie technologicznym i są przedmiotem obrotu handlowego, w tym także na terenie Federacji Rosyjskiej.  Niemniejszym  sukcesem może pochwalić się Przemysłowy Instytut Motoryzacji, który za swoje rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo dzieci przewożonych w fotelikach, w przypadku kolizji czołowych i bocznych, otrzymał  dwa złote medale. Zaprezentowane zostały także dwa projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Rozwiązania te opracowane przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, oraz Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego także zdobyły złote medale.

 

Spośród 25 medali rozdanych Polakom, trzy z nich otrzymali Laureaci ubiegłorocznej edycji konkursu „Innowator Mazowsza” w kategorii Młody Innowacyjny Naukowiec.

 

Złoty medal w Moskwie otrzymał mjr dr inż. Mariusz Żokowski za pracę pt. „Projektowanie i badanie samołożyskującego się wirnika silnika elektrycznego”.Celem naukowym pracy była analiza możliwości poprawy funkcjonalności napędów elektrycznych poprzez połączenie funkcji silnika elektrycznego i łożyska magnetycznego w jeden moduł stanowiący samołożyskujący się silnik elektryczny.

 

Złoty medal zdobył też dr Grzegorz Łuka z Instytutu Fizyki PAN, za pracę pt. „Warstwy ZnO i ZnO:Al otrzymane metodą osadzania warstw atomowych do zastosowań w organicznej elektronice”. Nagrodzona praca opisuje zastosowanie metody ALD, podczas której otrzymano warstwy ZnO oraz ZnO:Al o żądanych parametrach optycznych i elektrycznych, tzn. o wysokiej transmisji optycznej w przedziale widzialnym oraz o wysokim przewodnictwie elektrycznym, porównywalnym z ITO.

 

Srebrny medal w Moskwie zdobyła Laureatka I miejsca w konkursie „Innowator Mazowsza” dr Emilia Klimaszewska z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, za pracę pt. „Kształtowanie i ocena jakości preparatów do czyszczenia z udziałem surowców wtórnych”. Celem pracy było określenie możliwości zastosowania w preparatach chemii gospodarczej do czyszczenia twardych powierzchni nowych, innowacyjnych „zielonych surowców”, czyli komponentów pochodzenia naturalnego, warunkujących wysoką jakość produktu finalnego oraz dobór wyróżników jakości charakteryzujących środki czystości.

 

W polskim stoisku organizowanym przez Agencję Promocyjną Inventor zaprezentowanych zostało 25 rozwiązań, opracowanych w instytutach badawczych i na wyższych uczelniach. Ekspozycja była współfinansowana z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Patronat nad prezentacją objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych Prof. Leszek Rafalski, oraz Prezeska Fundacji Kobiety Nauki Pani Marta du Vall.