Startuj z Mazowsza - dziękujemy za zgłoszenia!

Zegar 13.06.2019    14:01

Dziękujemy wszystkim startupom, które zgłosiły swoje innowacyjne pomysły w ramach II edycji konkursu Startuj z Mazowsza! Wśród 56 zgłoszeń znajdują się usługi i produkty z różnych branż, zaskakujące, interesujące i na bardzo wysokim poziomie.

Ocena wniosków konkursowych składa się z oceny formalnej oraz dwuetapowej oceny merytorycznej.  W ramach I etapu oceny merytorycznej, Jury zapoznało się z wnioskami konkursowymi oraz indywidualnie dokonało oceny merytorycznej wniosków konkursowych w oparciu o kryteria oceny określone w dokumentacji konkursowej. Następnie, na posiedzeniu Komisji Oceniającej, każdy z członków Jury przedstawił ocenione przez siebie projekty i przyznaną punktację wraz z uzasadnieniem. W wyniku wielu godzin dyskusji nad zgłoszeniami, Jury wspólnie uzgodniło listę wniosków, zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej.

Startupy, które dostały się do II etapu, będą musiały zapitchować przed Jury oraz odpowiedzieć na ewentualne pytania.

Ostatecznie wyniki oceny uzgodnione i zaakceptowane na posiedzeniach Komisji Oceniającej decydują o kolejności podmiotów na liście rankingowej. Ocena dotyczy zarówno wniosku konkursowego, jak i prezentacji. Na jej podstawie Przewodniczący Komisji Oceniającej zarekomenduje Kapitule konkursu wybór laureatów oraz wyróżnionych.

Ostateczna decyzję Kapituły, czyli wyniki konkursu, poznamy podczas konferencji podsumowującej konkurs, 18 września o godz. 12:00 w Centrum Kreatywności Targowa.

 

Przypominamy, że na zwycięzców czekają:

 • nagrody finansowe:
  • I miejsce – 25 000 zł,
  • II miejsce – 20 000 zł,
  • III miejsce – 15 000 zł,
 • nagroda specjalna – program akceleracji w Stanie Nevada w USA;
 • nagrody od Partnerów konkursu:
  •     od Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet - imienny, otwarty roczny bilet na wydarzenia Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, w tym na: comiesięczne śniadania Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, 2 duże konferencje o tematyce związanej z biznesem, sesje Be the Change, warsztaty Skillshare o tematyce biznesowej;
  •     od Orange Polska S. A. - mentoring biznesowy - spotkanie z ekspertem Orange Fab w celu omówienia potencjalnej współpracy z Orange Polska oraz udział w  spotkaniu networkingowym Orange Fab Club z ekspertami Orange, mentorami programu Orange Fab oraz innymi startupami;
  •     od Politechniki Warszawskiej - udział w programie inkubacji prowadzony przez Inkubator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej po preferencyjnych stawkach;
  •     od Stratup Academy - przeprowadzenie spotkania doradczego;
  •     od SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego - voucher na warsztaty strategiczne z ekspertami Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS i SWPS INNOWACJE Sp. z o.o. oraz konsultacje projektowe z liderami centrów badawczych Uniwersytetu SWPS;
  •     od Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - konsultacje merytoryczne z pracownikami SGH specjalizującymi się w rozwijaniu startupów, konsultacje merytoryczne z pracownikami SGH w zakresie finansowania, marketingu, aspektów podatkowych, analiz strategicznych, dostęp do sali coworkingowej SGH, możliwość prezentacji projektów przed gronem inwestorów przedsiębiorców powiązanych z SGH oraz udział w programie mentoringowym SGH dla startupów;
  •     od Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego - voucher na udział w studiach podyplomowych.