Spotkanie projektowe – Mediolan

W środę, 11 maja 2022 r. przedstawiciele Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, realizujący w imieniu Województwa Mazowieckiego projekt S3Chem (Interreg Europa 2014-2020), mieli przyjemność wziąć udział w pierwszym od ponad dwóch lat bezpośrednim spotkaniu partnerów projektu.

W gronie Międzyregionalnej Grupy Roboczej projektu S3Chem (https://projects2014-2020.interregeurope.eu/s3chem/), które odbyło się w Mediolanie wraz z interesariuszami toczyły się rozmowy nt. walki branży chemicznej z pandemią oraz zasadach współpracy w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w przyszłej perspektywie finansowej 2021-2027. W rozmowach uczestniczył także przedstawiciel Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznym – interesariusz projektu z Mazowsza.

Ważnym czynnikiem rozwoju regionalnego jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między regionami Europy, która inspiruje i często prowadzi do powstania nowych, ciekawych projektów regionalnych i lokalnych, które przynoszą realne zmiany. Podczas wizyty omówiono dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania pandemii COVID-19 w regionach partnerskich projektu. Zaprezentowano również dobrą praktykę Województwa Mazowieckiego tj. Mazowiecką Pożyczkę Płynnościową.

Podczas spotkania omówiono także założenia do wspólnej analizy, którą partnerzy tworzą w ramach projektu. Przedstawiciele firmy ERAC (https://www.erac.nl/), której zlecono jej przygotowanie przedstawili stan prac dotyczący analizy:

  • tymczasowe wyniki pokazują, że pandemia nie miała dużego wpływu na regionalne finansowanie unijne dla sektora chemicznego oraz że wpływ ekonomiczny na sektor chemiczny nie był znaczący,
  • pokazano zaktualizowany harmonogram prac i oczekujące zadania,

ERAC zamierza również uwzględnić w analizie wykorzystanie funduszy sprawiedliwej transformacji oraz ocenić ich wpływ na program EFRR 2021-2027 i finansowanie unijne dla sektora chemicznego.

Na koniec odbyła się wizyta studyjna w oczyszczalni ścieków Grupy CAP Bresso-Niguarda (https://www.gruppocap.it/en). Oczyszczalnia reprezentuje jedną z najważniejszych i najbardziej innowacyjnych oczyszczalni ścieków w Lombardii i całych Włoszech, zarówno pod względem stosowanych technologii, jak i prowadzonych eksperymentów. Stanowi również biegun innowacji dla zrównoważonej gospodarki wodnej na terenie kraju, gdzie młode firmy mają możliwość opracowania nowych zrównoważonych rozwiązań dzięki umiejętnościom, know-how i bogactwu wyposażenia technologicznego Grupy CAP.

Zdjęcie przedstawiające partnerów projektu S3Chem, wszystkie osoby stoją.