Wstępne założenia RPO WM w ramach perspektywy 2021-2027

Zegar 18.09.2019    13:26

18 września br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zorganizowano posiedzenie grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji woj. mazowieckiego, poświęcone wstępnym założeniom RPO WM w ramach perspektywy 2021-2027.

W trakcie prezentacji omówiono wstępne założenia, które zostały opracowane na podstawie projektów rozporządzeń oraz w oparciu o dotychczasowe doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Instytucji wdrażających: MJWPU, WUP i ZIT Warszawa w zakresie zarządzania i wdrażania środkami europejskimi.

Brak ostatecznych ustaleń w zakresie demarkacji oraz alokacji pomiędzy programami krajowymi oraz regionalnymi skutkuje koniecznością zachowania dość dużego poziomu ogólności przy konstruowaniu tego typu dokumentu.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją.