SPOTKANIE KONSULTACYJNE NA TEMAT INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI MAZOWSZA – SEKTOR ENERGETYCZNY

PPO - Inteligentne Specjalizacje Zegar 15.04.2013    18:15

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, dotyczącym określenia potencjału rozwojowego SEKTORA ENERGETYCZNEGO na Mazowszu.

Celem spotkania są konsultacje dotyczące ukierunkowania wsparcia w zakresie podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności regionu w kontekście zdefiniowania strategicznych obszarów gospodarczych Mazowsza, tj. określenia inteligentnej specjalizacji.

Zaproszenie adresowane jest przede wszystkim do organizacji przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji naukowych, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów zainteresowanych działaniami na rzecz innowacyjności.

Spotkanie odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2013 r. w godzinach 9:00 – 11.00, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy Al. Solidarności 61 w Warszawie.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mail’owy: rsi@mazovia.pl z podaniem następujących informacji:
– imię i nazwisko,
– numer telefonu kontaktowego,

– nazwa reprezentowanej instytucji

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Dane osób, które przyślą zgłoszenia, będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby związane z organizacją spotkania.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (22) 511 74 11, (22) 597 97 99 lub (22) 597 97 77.