Spotkanie informacyjne w zakresie polityki klastrowej

Klastry na Mazowszu Zegar 07.11.2014    14:34

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie uprzejmie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące systemu wyboru regionalnych klastrów kluczowych.

r3d1nFqGiWmso2uDZA,klaster

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie uprzejmie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące systemu wyboru regionalnych klastrów kluczowych.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 26 listopada 2014 r. w budynku UMWM w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, sala konferencyjna na parterze.

Tematem przewodnim spotkania będzie polityka klastrowa na Mazowszu. Uczestnicy spotkania zapoznają się z założeniami systemu regionalnych klastrów kluczowych. Omówione zostaną również krajowe klastry kluczowe, oraz możliwości wsparcia klastrów w perspektywie finansowej 2014-2020.

Program spotkania:

PROGRAM SPOTKANIA

Formularz zgłoszeniowy:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu należy przesłać najpóźniej do dnia 21.11.2014 r. na adres: malgorzata.bialczak@mazovia.pl