Spotkanie informacyjne dot. Regionalnych Agend Naukowo – Badawczych (RANB)

RIS Mazovia Zegar 25.01.2016    15:04

W dniu 25 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie dot. Regionalnych Agend Naukowo – Badawczych. Na spotkaniu zostały zaprezentowane założenia RANB oraz ich związek z regionalną inteligentną specjalizacją. Informacje nt. powyższej inicjatywy przedstawiła pani Małgorzata Rudnicka, Kierownik Wydziału Innowacyjności i Rozwoju w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich. W spotkaniu udział wzięło ponad 60 przedstawicieli jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw.

W dniu 25 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie dot. Regionalnych Agend Naukowo – Badawczych. Na spotkaniu zostały zaprezentowane założenia RANB oraz ich związek z regionalną inteligentną specjalizacją. Informacje nt. powyższej inicjatywy przedstawiła pani Małgorzata Rudnicka, Kierownik Wydziału Innowacyjności i Rozwoju w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich. W spotkaniu udział wzięło ponad 60 przedstawicieli jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw.

Załącznik:

2016 01 25 Regionalne Agendy Naukowo Badawcze