Spotkanie grup roboczych ds. inteligentnych specjalizacji

1 sierpnia 2016 r. w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zorganizowano spotkanie dotyczące omówienia planowanych kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, typ projektu: „Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego”.

1 sierpnia 2016 r. w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zorganizowano spotkanie dotyczące omówienia planowanych kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, typ projektu: „Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego”.

Spotkanie poprowadził dr Marcin Wajda – dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich.