Spotkanie grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji – RPO WM 2014-2020

W dniu 1 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie grup roboczych ds. inteligentnych specjalizacji województwa mazowieckiego.
Na spotkaniu zaprezentowano planowane warunki konkursu dla Działania 1.2 na projekty badawczo rozwojowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz założenia instrumentów wsparcia dla Instytucji Otoczenia Biznesu zaprojektowane w Osi III Program

W dniu 1 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie grup roboczych ds. inteligentnych specjalizacji województwa mazowieckiego.
Na spotkaniu zaprezentowano planowane warunki konkursu dla Działania 1.2 na projekty badawczo rozwojowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz założenia instrumentów wsparcia dla Instytucji Otoczenia Biznesu zaprojektowane w Osi III Programu.

W spotkaniu udział wzięło ok. 30 przedstawicieli przedsiębiorstw, jednostek naukowych i instytucji otoczenia biznesu. Uczestnicy pytali o kryteria wyboru projektów i inne wymagania, których spełnienie będzie warunkiem przyznania wsparcia.

Osoby do kontaktu: monika.tchorznicka@mazovia.plpiotr.dylewski@mazovia.pl.

grupy robocze

Do pobrania:

2016.02.01- Grupy_robocze_Oś III