Spotkanie Forum IOB poświęcone omówieniu koncepcji systemu akredytacji Mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu.

Forum IOB Zegar 12.08.2016    11:33

11 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się spotkanie Forum IOB poświęcone omówieniu koncepcji systemu akredytacji Mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu.

11 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się spotkanie Forum IOB poświęcone omówieniu koncepcji systemu akredytacji Mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu.

Opracowany system ma na celu uporządkowanie sytuacji na rynku Instytucji Otoczenia Biznesu poprzez doprecyzowanie podstawowych definicji określających charakter ich działań i zakresów aktywności oraz wyłonienie ośrodków przygotowanych do świadczenia usług rozwojowych spośród różnych rodzajów ośrodków.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie projektu.