spotkanie Forum IOB 24 czerwca 2019 r.

Zegar 17.06.2019    12:06

Za tydzień, 24 czerwca br. zapraszamy do udziału w kolejnym, cyklicznym spotkaniu Forum IOB, które zostanie poświęcone wsparciu MŚP oferowanemu przez IOB w ramach RPO WM 2014-2020.

Podczas spotkania będzie okazja zapoznać się podejściem w realizacji usług doradczych dedykowanych MŚP, zaprezentowanym przez dwie Instytucje Otoczenia Biznesu, które są jednocześnie akredytowanymi mazowieckimi IOB i/lub Beneficjentami RPO WM 2014-2020 albo realizatorami usług w ramach konkursu bony na doradztwo w Poddziałaniu 3.1.2.

Ponadto podczas spotkania będziemy chcieli znaleźć odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Co jest największym wyzwaniem we współpracy IOB z MŚP?
  2. Gdzie nadal potrzebne jest, a może już nie jest potrzebne, wsparcie ze strony środków publicznych jeżeli myślimy o szeroko rozumianym wsparciu dla MŚP?
  3. Jakie działania można/ trzeba, podjąć żeby realnie wdrożyć podejście popytowe, które nadal jest wymagane przez Komisję Europejską w projektowaniu wsparcia dla MŚP?

Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu drogą elektroniczną do 21 czerwca br. (piątek).

Osoby do kontaktu:

Anna Marzec, e-mail: anna.marzec@mazovia.pl.

Magdalena Kiech, e-mail: magdalena.kiech@mazovia.pl

Miejsce spotkania:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 – sala konferencyjna na III piętrze, godz. 11:00-14:00.