Spotkanie dotyczące wsparcia firm w Programie Inteligentny Rozwój za nami

PPO - Inteligentne Specjalizacje Zegar 16.03.2016    13:15

Ponad 8 mld euro w Programie Inteligentny Rozwój (POIR) przeznaczono na wsparcie dla firm. O tym jakie projekty mogą z ich pomocą sfinansować, rozmawiano podczas spotkania informacyjnego, które odbyło się w Warszawie 3 marca br.

Ponad 8 mld euro w Programie Inteligentny Rozwój (POIR) przeznaczono na wsparcie dla firm. O tym jakie projekty mogą z ich pomocą sfinansować, rozmawiano podczas spotkania informacyjnego, które odbyło się w Warszawie 3 marca br.

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów POIR

Wydarzenie rozpoczęła prezentacja ekspertów z instytucji zaangażowanych w realizację programu. Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Banku Gospodarstwa Krajowego opowiedzieli przedsiębiorcom jak mogą uzyskać dotację, biorąc pod uwagę to na jakim etapie rozwoju jest ich firma lub jaki mają pomysł. POIR oferuje bowiem wsparcie zgodnie z hasłem „Od pomysłu do rynku” – w każdej fazie wzrostu przedsiębiorstwa.

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów POIR - przemówienie prelegentów

Podczas drugiej części wydarzenia eksperci udzielali indywidualnych konsultacji osobom zainteresowanym.

Zapoznaj się z prezentacją ze spotkania (PDF 1 MB)

Jeśli chciałbyś skonsultować swój pomysł, skontaktuj się z najbliższym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich.