Spotkanie dotyczące akredytacji mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu

Akredytacje IOB Zegar 26.08.2016    15:34

31 sierpnia br. w godz.: 12:00-14:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (sala konferencyjna na parterze) odbędzie się spotkanie poświęcone zaprezentowaniu systemu akredytacji mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu wraz z prezentacją kryteriów akredytacji IOB świadczących doradcze usługi prorozwojowe o specjalistycznym charakterze.

31 sierpnia br. w godz.: 12:00-14:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (sala konferencyjna na parterze) odbędzie się spotkanie poświęcone zaprezentowaniu systemu akredytacji mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu wraz z prezentacją kryteriów akredytacji IOB świadczących doradcze usługi prorozwojowe o specjalistycznym charakterze.

Spotkanie przygotowane jest dla wszystkich Instytucji Otoczenia Biznesu zainteresowanych uzyskaniem akredytacji mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są drogą elektroniczną lub telefonicznie do 30 sierpnia br. (wtorek).

Osoby do kontaktu:

Anna Marzec, tel. 22 59 79 989, e-mail: anna.marzec@mazovia.pl.

Magdalena  Kiech, tel. 22 59 79 980,e-mail: magdalena.kiech@mazovia.pl