„Społeczna odpowiedzialność nauki – od promocji po innowacje społeczne”

Zegar 21.04.2022    11:37

21 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji. Z tej okazji zachęcamy do zapoznania się z kreatywnymi badaniami polskich naukowców, których efekty prowadzą do tworzenia innowacji społecznych i rozwiązywania złożonych problemów. Zastanawiasz się, w jaki sposób badania naukowe rozwiązują problemy społeczne?

Na to pytanie odpowiadamy poprzez projekt „Społeczna odpowiedzialność nauki – od promocji po innowacje społeczne”. Działania realizowane są przez konsorcjum składające się z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Urzędu Miasta st. Warszawy oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Celem projektu jest popularyzacja osiągnięć polskiej nauki oraz organizacja przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej w rozwiązywaniu istniejących problemów społecznych, kluczowych w świetle zapewnienia wysokiej jakości życia.

Infografika - w tle mikroskop i próbówki z kolorowym płynem, tekst: "Społeczna odpowiedzialność nauki - od promocji po innowacje społeczne. 1. Na podstawie przeprowadzonych analiz stworzono raport "Spoełczna odpowiedzialnośc nauki w kontekście rozwiązywania złożonych i istotnych problemów w województwie mazowieckim". 2. Przeanalizowano ponad 300 źródeł. Przeprowadzono 40 wywiadów. Wyłoniono 27 badań do promocji. 3. Nagrano 3 filmy z liderami opinii. Powstają 2 zwarte publikacje tematyczne. Stworzono 20 publikacji popularno-naukowych. 4. Przeprowadzono 6 warsztatów " Czy i po co przekształcać badania naukowe w innowacje społeczne?" Zorganizowano 20 warsztatów design i service thinking. 5. Stworzono 22 pomysły rozwiązujące istniejące na Mazowszu problemy społeczne. Wyłoniono 3 prototypy, które zostały rozwinięte zgodnie z potrzebami społeczeństwa. 6. Nagrano 27 filmów promujący wybrane badania naukowe. 14 czerwca 2022 roku - konferencja promując wyniki. Na dole logotypy: Ministerstwo Edukacji i Nauki,  Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, m. st. Warszawa, Mazowsze serce Polski.

Więcej znajdziesz na stronie cutt.ly/projekt-son

Projekt jest dofinansowany z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.