Skorzystaj z możliwości dofinansowania i konsultacji indywidualnych z Wspólnym Sekretariatem Interreg Europa

Zegar 12.05.2023    14:34

Drugi nabór wniosków o dofinansowanie w programie Interreg Europa 2021-2027, bez ograniczeń tematycznych, trwa do 9 czerwca 2023 roku.

Interreg to programy finansowane przez Unię Europejską, które mają na celu wspieranie rozwoju, współpracy oraz integracji różnych regionów Europy. Ich głównym zadaniem jest rozwiązywanie problemów, które przekraczają granice państw i wymagają działań podejmowanych we współpracy. Dzięki temu programowi możliwa jest poprawa jakości życia lokalnych społeczności. Każdy projekt Interreg jest realizowany przez partnerów z różnych krajów, co umożliwia międzynarodowe partnerstwo i współpracę.

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa uprzejmie przypomina o możliwości skorzystania z konsultacji indywidualnych ze Wspólnym Sekretariatem, które odbędą się 16 maja 2023 r. w Warszawie. https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/nabor-wnioskow-interreg-europa-konsultacje-indywidualne-ze-wspolnym-sekretariatem-w-warszawie/

 

W dalszym ciągu można także rejestrować się na spotkanie informacyjne na temat drugiego naboru wniosków z udziałem Wspólnego Sekretariatu (będzie tłumaczone na język polski), które odbędzie 16 maja 2023 r. w Warszawie. https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/rejestracja-na-spotkanie-na-temat-naboru-wnioskow-interreg-europa-16-maja-warszawa/

 

Informacje o programie i naborze po polsku

 

Wspólny Sekretariat Interreg Europa (m.in. ocenia wnioski) prowadzi szkolenia dla zainteresowanych udziałem w projektach w charakterze partnerów i partnerów wiodących. Nagrania z webinariów, sesji pytań i odpowiedzi oraz tutoriale są dostępne na stronie programu Interreg Europa (w języku angielskim): https://www.interregeurope.eu/.

 

Możemy posłuchać:

https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/do-you-have-questions-about-the-second-call#

 

Kolejne sesje pytań i odpowiedzi prowadzone przez Wspólny Sekretariat w formule online odbędą się: