Siedlce – konsultacje założeń do inteligentnej specjalizacji Mazowsza

PPO - Inteligentne Specjalizacje Zegar 05.06.2013    21:29

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 czerwca 2013 r. w godzinach 11:00 – 13.00, w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

ul. Wiszniewskiego 4, 08-110 Siedlce. rsi@mazovia.pl z podaniem następujących informacji:

– numer telefonu kontaktowego,

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Dane osób, które przyślą zgłoszenia, będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby związane z organizacją spotkania. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (22) 597 97 99 lub (22) 597 97 77.