SEMINARIUM „Innowacyjna działalność przedsiębiorstw w sektorze rolno – spożywczym”

Zegar 02.06.2017    13:56

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie organizuje seminarium „Innowacyjna działalność przedsiębiorstw w sektorze rolno – spożywczym”. Celem spotkania jest podniesienie świadomi, czym jest innowacyjność oraz jak przedsiębiorcy z branży rolno-spożywczej mogą skorzystać ze środków zewnętrznych wspomagających prowadzenie przez nich działalności badawczo-rozwojowej.

Termin spotkania: 19 czerwca 2017 r.; godz. 10.00

(osoby zainteresowane spotkaniem proszę o kontakt na adres e-mail: monika.tchorznicka@mazovia.pl)

Miejsce spotkania: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie; Jagiellońska 26 (sala konferencyjna - parter)

 

Agenda spotkania:

  • Rozpoczęcie spotkania, powitanie gości, przedstawienie celu spotkania - Aleksandra Szwed – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

  • Co to jest innowacja (definicja, źródła innowacji) - CLC EIT Food

  • Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego (grupy robocze) – Małgorzata Rudnicka - Wydział Innowacyjności i Rozwoju w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

  • Finansowanie działalności innowacyjnej:

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Małgorzata Rudnicka - Wydział Innowacyjności i Rozwoju w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

  • Horyzont 2020 - Krajowy Punkt Kontaktowy

  • Prezentacja Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego - Park Spółdzielczy w Płońsku – Agata Sosińska – Prezes Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego - Park Spółdzielczy w Płońsku

  • Dobra praktyka innowacyjna (realizacja projektu B+R, wdrażanie innowacji) – Agata Sosińska – Prezes Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego - Park Spółdzielczy w Płońsku

  • Zakończenie spotkania - Aleksandra Szwed – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie