Seminarium „Eksportuj Żywność do Wielkiej Brytanii”

Klastry na Mazowszu Zegar 22.02.2017    13:31

SEMINARIUM pn. Eksportuj Żywność do Wielkiej Brytanii

09:30- 15:00, wtorek, 28 lutego 2017 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Aula Kryształowa; Nowoursynowska 166; 02-727 Warszawa

MMM

 

SEMINARIUM pn. Eksportuj Żywność do Wielkiej Brytanii

09:30- 15:00, wtorek, 28 lutego 2017 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Aula Kryształowa; Nowoursynowska 166; 02-727 Warszawa

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Brytyjsko-Polska Izba Handlowa zapraszają na seminarium skierowane do producentów żywności. Celem spotkania jest wsparcie polskich przedsiębiorców z branży spożywczej w eksporcie produktów do Wielkiej Brytanii.

Polskich producentów coraz mocniej dotykają problemy z eksportem na wschód, zaś Wielka Brytania, gdzie eksport polskich produktów rośnie w dwucyfrowym tempie wydaje się być destynacją o wilekim potencjale i dużej chłonności. Konsumenci brytyjscy są zarówno zamożni jak również wymagający i zróżnicowani. Wielu z nich szuka nowych doznań smakowych czy po prostu zdrowej żywności – inni z kolei, zwracają uwagę na niższe ceny bez względu na pochodzenie produktu. Jak działać na rynku brytyjskim, nawiązywać współpracę z kontrahentami  przekonać Brytyjczyków do nabywania polskiej żywności – to tylko kilka propozycji tematów które znjdziecie Państwo w naszym programie. Problemy związane z certyfikatami, kursami walut, logistyką, tłumaczeniem i zawieraniem kontraktów pomiędzy dwoma różnymi systemami prawnymi będą przedmiotem seminarium i zostaną przedstawione w najbardziej praktycznej formie.

W trakcie spotkania zaprezentujemy wiedzę ekspercką naszych partnerów, którzy wspólnie z BPCC dostarczają kompleksowych rozwiązań w zakresie wprowadzenia produktów i usług na rynek Wielkiej Brytanii.

 

Udział w seminarium jest bezpłatny

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24 lutego br. na adres: krzysztof.szulc@mpnt.pl

Program spotkania

09:30 – 09:45       Powitanie gości

      • Ewa Janina ORZEŁOWSKA – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego
      • prof. dr hab. Krystyna GUTKOWSKA – Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Kierownik Zakładu Badań Konsumpcji Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji -Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

SPECYFIKA RYNKU BRYTYJSKIEGO

09:45 – 10:00       Dynamika relacji handlowych między Polską i Wlk. Brytanią (w świetle „brexitu”); analiza brytyjskiego rynku pod kątem popytu na polskie produkty; usługi handlowe – Michael Dembiński, BPCC

10:00 – 10:15       Wymagania rynku brytyjskiego dla eksportu polskiej żywności – BSI Group

STRATEGIA WEJŚCIA NA RYNKI ZAGRANICZNE I MARKETING MIĘDZYNARODOWY

10:15 – 10:30       Opakowanie i wzornictwo – wymagania konsumenta brytyjskiego – Marek Schejbal, BPCC

10:30 – 10:45       dobre produkty, słaby marketing – czyli jak zareklamować polskie produkty w UK?Marek Schejbal, BPCC

10:45 – 11:00       Wejście na rynek brytyjski – studium przypadku – tbc

11:00 – 11:30       Przerwa Kawowa

UMOWY HANDLOWE, LOGISTYKA I PŁATNOŚCI W HANDLU ZAGRANICZNYM

11:30 – 11:45       Zawieranie umów handlowych, płatność za usługi i odzyskiwanie należności w Wielkiej Brytanii – Sebastian Szulkowski, Ardens Solicitors

11:45 – 12:00      Logistyka – polska żywność przekracza Kanał La Manche – tbc

12:00 – 12:15       Rozliczenia w handlu zagranicznym i zabezpieczenie ryzyka kursowego dla MŚP – Jakub Makurat, Ebury

12:15 – 12:30      Jak eksportować i utrzymać płynność finansową ? Czyli analiza przykładów wykorzystania faktoringu w eksporcie – Tomasz Rodak, Bibby Financial

 FINANSOWANIE EKSPORTU I EKSPANSJI ZAGRANICZNEJ

12:30 – 12:45      Bezpieczeństwo żywnościowe i biogospodarka – szanse i wyzwania dla Mazowsza w ramach programu Horyzont 2020” – Tomasz Mróz/Bożena Podlaska – Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

12:45 – 13:00      Instrument SME – szanse i możliwości w programie Horyzont 2020. – Marta Krutel – Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

13:00 – 13:10      Grow with Greater Warsaw – program wsparcia eksportowego  dla MŚP z aglomeracji warszawskiej – Andrzej Czajkowski – Koordynator projektu „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Biuro Rozwoju Gospodarczego – Urząd M.St. Warszawy

13:10 – 13:20      Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego (grupy robocze) – Małgorzata Rudnicka -Wydział Innowacyjności i Rozwoju w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ROZWÓJ EKSPORTU I INTERNACJONALIZACJA POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ SIECIOWĄ / OTOCZENIE BIZNESU

13:20-13:40         Prezentacje:

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  • Brytyjsko-Polska Izba Handlowa
  • Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny w Płońsku
  • AgroBioCluster

13:40-14:10         Sesja pytań z sali, rozmowy

LUNCH NETWORKINGOWY             

14:10 – 15:00       Lunch; możliwość dalszych rozmów handlowych oraz konsultacje indywidualne

 

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Brytyjsko-Polska Izba Handlowa

Współorganizacja: Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Mazowiecki Park Naukowo Technologicznym – Park Spółdzielczy w Płońsku oraz Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

Partnerzy: AgroBioCluster, Krajowy Punkt Kontaktowy PR HORYZONT 2020, Urząd Miasta st. Warszawy