RUSZA IV EDYCJA KONKURSU „INNOWATOR MAZOWSZA”!

Innowator Mazowsza Zegar 05.06.2012    12:47

Zapraszamy do składania wniosków w dwóch kategoriach konkursowych.

 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą reprezentującym sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw, prowadzisz działalność na terenie Województwa Mazowieckiego w okresie nie dłuższym niż 10 lat i stosujesz innowacyjne rozwiązania w  praktyce biznesowej, oferujesz innowacyjne produkty lub usługi nie dłużej niż 5 lat możesz startować w konkursie w kategorii „Młoda Innowacyjna Firma” .

O nagrody w kategorii „Innowacyjny Młody Naukowiec” ubiegać się mogą młodzi, kreatywni naukowcy w wieku do 35 lat, z zakończonym przewodem doktorskim lub stopniem doktora uzyskanym w ciągu ostatnich 3 lat, których prace zawierają innowacyjne, a jednocześnie praktyczne rozwiązania.

Dla najlepiej ocenionych uczestników przewidziane są następujące nagrody:

w kategorii „Młoda Innowacyjna Firma”

I miejsce: 25.000 zł brutto,

II miejsce: 15.000 zł brutto,

III miejsce: 10.000 zł. brutto;

 

w kategorii „Innowacyjny Młody Naukowiec”

I miejsce: 10.000 zł brutto,

II miejsce: 7.000 zł brutto,

III miejsce: 5.000 zł. brutto

 

oraz dodatkowe nagrody niepieniężne ufundowane przez Partnerów Konkursu:

 

od firmy – Agencja Promocyjna INVENTOR sp. z o.o.:

– w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec – promocję laureata pierwszej nagrody na dwóch międzynarodowych wystawach wynalazków i innowacyjnych technologii oraz promocję laureatów drugiej i trzeciej nagrody na jednej międzynarodowej wystawie wynalazków i innowacyjnych technologii,

– w kategorii Młoda Innowacyjna Firma – rabat na wystawienie i promocję rozwiązań na arenie międzynarodowej,

– dla laureata pierwszego miejsca – rabat 50%,

– dla laureata drugiego miejsca – 25%.

 

od firm Jan Wierzchoń & Partnerzy, Biura Patentów i Znaków Towarowych Sp. J. oraz Fundacji JWP Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk!:

–  bezpłatną konsultację w zakresie możliwości ochrony innowacyjnego rozwiązania stworzonego w ramach Konkursu – edycja IV (nagroda ufundowana przez kancelarię Rzeczników Patentowych JWP),

– w przypadku stwierdzenia wymaganych warunków – bezpłatne przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej dla Urzędu Patentowego RP innowacyjnego rozwiązania w ramach Konkursu Innowator Mazowsza IV (nagroda ufundowana przez kancelarię Rzeczników Patentowych JWP),

– zorganizowanie warsztatów edukacyjnych przez Fundację JWP z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej dla wszystkich uczestników Konkursu Innowator Mazowsza IV. Tematyka warsztatów dostosowana do rodzaju zgłaszanych wniosków konkursowych,

– materiały edukacyjne dot. ochrony własności intelektualnej i przemysłowej dla uczestników Konkursu )nagroda ufundowana przez Fundację JWP Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk!).

 

od firmy Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o.:

– w kategoriach Innowacyjny Młody Naukowiec oraz Młoda Innowacyjna Firma –
do wyboru:

– doradztwo w zakresie założenia spółki,

– 4 miesiące prowadzenia pełnej księgowości i płac za darmo, 8 miesięcy ze zniżką 20% w Business Care Partner oraz system do zarządzania finansami na czas umowy,

– konsultacje w ramach dofinansowania ze środków UE.

 

 

Na aplikacje konkursowe czekamy od 4 czerwca do 10 sierpnia 2012 r.

w siedzibie Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa, z dopiskiem „Innowator Mazowsza”, kategoria „Młoda Innowacyjna Firma” lub „Innowacyjny Młody Naukowiec”.

Nie zwlekaj i jak najszybciej złóż aplikację konkursową!

Udział w konkursie „Innowator Mazowsza” może stać się milowym krokiem do Twojego sukcesu!

 

Projekt  „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013