Roczna Konferencja Podsumowująca Realizację Projektu Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania RSI dla Mazowsza

RIS Mazovia Zegar 15.11.2013    17:11

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich organizuje Roczną Konferencję Podsumowującą realizację projektu „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania RSI dla Mazowsza”, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2013 r. w Warszawie, godz. 10:00, Centrum Konferencyjne, Budynek Fokus, Al. Armii Ludowej 26.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich organizuje Roczną Konferencję Podsumowującą realizację projektu „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania RSI dla Mazowsza”, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2013 r. w Warszawie, godz. 10:00, Centrum Konferencyjne, Budynek Fokus, Al. Armii Ludowej 26.

 

Konferencja poświęcona będzie prezentacji bieżących wyników i rezultatów działań realizowanych w ramach projektu systemowego pn. Budowa sytemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji. Ponadto, w trakcie spotkania przedstawione zostaną wyniki prac nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza oraz zagadnienia związane tematycznie z szeroko rozumianą innowacyjnością.

 

Konferencja adresowana jest w szczególności do: przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, Instytucji Otoczenia Biznesu, Instytucji Naukowych, itp.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do 22 listopada 2013 r.do biura organizatora – Info Baza Sp. z o.o., ul. Młynarska 7, 01-2015 Warszawa pod nr tel./fax 22 888 16 97 lub przesłania formularza zgłoszeniowego na adres e-mail:biuro.warszawa@info-baza.pl.

 

Rejestracja jest także dostępna poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.info-baza.pl/konferencjainnowacje.

 

Ze względów na ograniczoną liczbę miejsc, o uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Liczymy na Państwa udział! Serdecznie zapraszany!