relacja ze spotkania networkingowego MSODI 28 października 2020 r.

Zegar 03.11.2020    14:01

28 października br. odbyło się kolejne spotkanie networkingowe MSODI. Mierząc się z pandemią COVID-19, ponownie zorganizowane w przestrzeni wirtualnej za pośrednictwem platformy Remo Events.

Główną osią dyskusji na wydarzeniu była kooperacja trójki niesamowicie ważnych sfer, od lat współistniejących w ramach polskiego ekosystemu innowacji: startupów, korporacji oraz instytucji publicznych. Tak jak podczas poprzedniego wydarzenia, głównym celem było dostarczenie wiedzy uczestnikom oraz nawiązanie relacji (networking) pomiędzy różnymi grupami, będącymi beneficjentami i odbiorcami projektu MSODI. Wydarzenie zatytułowane „3 perspektywy - 1 ekosystem - o współpracy startupów, korporacji i samorządów” rozpoczęło się o godzinie 10:00.

Spotkanie otworzył Michał Misztal - CEO Startup Academy, który przedstawił uczestnikom agendę, zapoznał gości z celami i charakterem projektu MSODI oraz przybliżył sylwetki występujących.

Następnie, z prelekcją dotyczącą swoich doświadczeń oraz programów przybliżających świat startupów do instytucji publicznych, wystąpił Wojcech Drewczyński - CEO Space3ac oraz kierownik akceleracji w Black Pearls. Opowiadał szeroko o modelu tradycyjnej, potrójnej helisty, gdzie aktorami są uczelnie, biznes oraz administracja publiczna, starając się nadać jej nowy, bardziej nowoczesny wydźwięk, proponując model „startupowej helisy”, gdzie głównymi podmiotami są: korporacje, start-upy i administracja. Dużą część swojego wystąpienia poświęcił na propozycje publicznego wsparcia dla tego typu kooperacji; m.in:

  • program ScaleUp finansowany przez PARP, którego celem jest usprawnienie i facylitowanie współpracy na linii start-upy – korporacje,
  • projekt ePionier, finansowany ze środków NCBR, próbujący pogodzić wymogi administracji publicznej z rozwiązaniami proponowanymi przez start-upy przy zastosowaniu tzw. „zamówień przedkomercyjnych”,
  • organizację GovTech Polska przy KPRM, działającą na podobnej zasadzie co ePionier.

Po wykładzie, rozpoczęła się debata, dotycząca głównego tematu spotkania. W rozmowie udział wzięły: 

  • ze strony samorządu: Sylwia Sztark Kierownik Wydziału Regionalnego Systemu Innowacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM w Warszawie,
  • ze strony IOB współpracującej z korporacjami: Magdalena JackowskaRejman CEO TechBrainers,
  • ze strony startupów: Edyta Kocyk – CEO Sidly.

Całość rozmowy moderował Maciej Sadowski, CEO Startup Hub Poland. Debata dotyczyła kilku obszarów problemowych, zidentyfikowanych przez uczestników w systemie funkcjonowania polskiego ekosystemu. Rozmawiano m.in. o raporcie Huge Thing opublikowanym pod koniec 2019 roku, stwierdzającym, że statystycznie współpraca korporacji ze startupami jest daleka od ideału oraz możliwościach naprawy tego stanu rzeczy. Podjęto również tematykę publicznego wsparcia dla poszukiwania przez firmy otwartych innowacji oraz – szczególnie problematyczną – kwestię elastyczności zamówień publicznych. Uczestniczki zgodnie stwierdziły, że stosowanie przez administracje publiczną trybu przetargów, gdzie głównym kryterium wyboru staje się najniższa cena, jest – z punktu widzenia start-upów – błędne. Urzędy powinny sięgać po inne metody zamawiania innowacyjnych rozwiązań – takie jak m.in. tryb partnerstwa innowacyjnego, niestosowany dotychczas niemal wcale, biorąc pod uwagę wszystkie zamówienia publiczne w ostatnich latach.

Ostatnim elementem spotkania była rozmowa Macieja Sadowskiego z Maciejem Szurkiem – CEO RemmedVR, telemedycznej platformy do zdalnych usług terapii wzroku przy pomocy specjalnie zaprojektowanych w tym celu gogli VR. Wywiad dotyczył tematów związanych z ekspansją zagraniczną tego warszawskiego start-upu. Podjęto makroekonomiczny problem względnie słabego poziomu internacjonalizacji młodych polskich firm (jedynie 7% z nich deklaruje, że działalność zagraniczna generuje 25% przychodu lub więcej) oraz sposobów RemmedVR na zaistnienie poza Polską, a w szczególności USA. Maciej Szurek podzielił się z uczestnikami m.in. sposobem na pojawienie się w świadomości klientów na konkurencyjnych rynkach. Zalecił, aby nie bać się kontaktu ze światowymi liderami opinii i za wszelką cenę próbować zainteresować ich swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami.

Z uwagi na fakt, że spotkanie miało charakter networkingowy, drugą jego częścią były indywidualne rozmowy uczestników. Za pomocą aplikacji do wideo rozmów i wirtualnych stolików goście mieli okazję osobiście porozmawiać z organizatorami i prelegentami - zadać im dodatkowe pytania oraz dowiedzieć się więcej na temat współpracy start-upów, korporacji oraz instytucji publicznych.

Zaangażowani uczestnicy byli dużą wartością dodaną do świetnie przygotowanych i merytorycznych prelegentów. W szczególności należy zwrócić uwagę na panel ekspertek i debatę, która w 100% „obsadzona” została przez kobiety. Tradycyjnie wydarzenie zostało wzbogacone przez Agatę Jakuszko-Sobocką, która na żywo wykonała wizualny zapis całości w technice sketchnotingu.

Zapraszamy na kolejne spotkanie networkingowe, dotyczące projektu MSODI. Odbędzie się ono już 18 listopada o godz. 10:00, a jego tematem przewodnim będzie ekonomia cyrkularna.