relacja ze spotania networkingowego MSODI nt. finansowania innowacji

Zegar 15.10.2020    10:03

9 października br. odbyło się kolejne spotkanie networkingowe MSODI – z uwagi na stan epidemii – pierwsze w tym roku i po raz pierwszy w przestrzeni wirtualnej. Jego  głównym celem było dostarczenie wiedzy uczestnikom oraz nawiązanie relacji pomiędzy różnymi grupami będącymi odbiorcami projektu MSODI: IOB, firmami sektora MŚP i startupami. Tematem przewodnim spotkania było finansowanie innowacji, czyli przedstawienie aktualnych możliwości i szans na rynku na pozyskanie pieniędzy na rozwój innowacyjnych produktów, usług i technologii.

Spotkanie rozpoczął Michał Misztal - CEO Startup Academy, który przedstawił uczestnikom agendę spotkania, ale przede wszystkim zapoznał gości z celami i charakterem projektu MSODI.

Następnie, niezwykle interesującą prelekcję wygłosił Borys Musielak - współzałożyciel i partner zarządzający w funduszu SMOK Ventures. Opowiadał on o sposobach pozyskiwania finansowania na realizację innowacyjnych projektów od funduszy venture capital. Niezwykle istotnym jest fakt, że mówił o tym z perspektywy własnego funduszu, dzięki czemu uczestnicy mogli dowiedzieć się jak wygląda proces finansowania w praktyce. Ponadto, z wykładu Borysa Musielaka można było dowiedzieć się, na co zwraca uwagę fundusz inwestycyjny przy wyborze projektów oraz jakich błędów unikać, kiedy chcemy starać się o tego typu inwestora. Udzielił on również rad i wskazówek startupom, poszukującym finansowania, szczególną uwagę zawracając na to, aby startupy sprawdzały fundusze VC, tak samo, jak one sprawdzają ich.

Po wykładzie, Michał Misztal przeprowadził wywiad z Pawłem Zarzyckim (CEO SmartLife Robotics) na temat źródeł finansowania innowacji, na podstawie własnych doświadczeń. CEO SmartLife Robotics opowiadał przede wszystkim o finansowaniu ze środków publicznych, oferowanych przez instytucje, takie jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Uczestnicy dowiedzieli się czym charakteryzuje się finansowanie w postaci grantów i jakie są korzyści oraz wyzwania w korzystaniu z tego typu źródeł. Najważniejszym wnioskiem z tej rozmowy  jest to, że finansowanie grantowe NCBiR jest przeznaczone przede wszystkim dla projektów, których głównym celem jest opracowanie technologii, a aspekty biznesowe nie mają aż tak dużego znaczenia na etapie prac R&D. Inaczej jest w przypadku finansowania pochodzącego od inwestorów lub funduszy VC.Dzięki wykładowi Borysa Musielaka i rozmowie z Pawłem Zarzyckim, uczestnicy mogli zyskać cenną perspektywę i porównanie, jak wygląda proces finansowania na rynku komercyjnym i publicznym.

Jako, że spotkanie miało charakter networkingowy, drugą jego częścią były indywidualne rozmowy uczestników. Za pomocą aplikacji do wideo rozmów i wirtualnych stolików goście mieli okazję osobiście porozmawiać z organizatorami i  prelegentami - zadać im dodatkowe pytania oraz dowiedzieć się więcej na temat metod pozyskiwania innowacji. Mieli też szansę na wzajemną wymianę doświadczeń i nawiązanie biznesowych relacji.

Podsumowując, spotkanie było bardzo owocne, a zaangażowani uczestnicy byli dużą wartością dodaną do świetnie przygotowanych i merytorycznych prelegentów. Dodatkowo, spotkanie było okraszone wizualną relacją zapewnioną przez Agatę Jakuszko-Sobocką.

 

Zapraszamy na kolejne spotkania networkingowe dotyczące projektu MSODI. Najbliższe odbędzie się już 28 października o godz. 10:00 w formie online.