Regionalny Konkurs Przedsiębiorczości

Czujnik Innowacji Zegar 19.03.2012    12:56

W dniu 23 lutego 2012 roku w Hali Sportowej Dużej Politechniki Radomskiej w Radomiu odbył się  Regionalny Konkurs Przedsiębiorczości dla ponad 100 gimnazjalistów – członków Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczości utworzonych i funkcjonujących w pięciu szkołach gimnazjalnych w Województwie  Mazowieckim:

 

  • Gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie
  • Publiczne Gimnazjum w Przysusze
  • Publiczne Gimnazjum w Przytyku
  • Publiczne Gimnazjum w Wolanowie
  • Publiczne Gimnazjum w Jedlińsku

Konkurs został zorganizowany w ramach innowacyjnego projektu pn. „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” realizowanego z inicjatywy Świętokrzyskiego Centrum Innowacj i Transferu Technologii Sp. z o.o. – Lidera Projektu w partnerstwie z Samorządami Województw Świętokrzyskiego i Mazowieckiego oraz dwoma Stowarzyszeniami: Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” i Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas Regionalnego Konkursu Przedsiębiorczości, uczniowie mieli okazję wykorzystać swoją wiedzę oraz umiejętności nabyte podczas spotkań w Innowacyjnych Klubach. Rozwiązując specjalne przygotowane dla nich na tą okazję zadania konkursowe oraz rywalizując jednocześnie o cenne nagrody dla swoich Klubów.

Organizowany Konkurs miał na celu rozpowszechnienie wśród szkół gimnazjalnych z Województwa Mazowieckiego idei aktywnego i praktycznego nauczania przedsiębiorczości poprzez prezentowanie możliwości i skuteczności zastosowania na zajęciach mało znanej w Polsce metodyki TRIZ.
I miejsce i główną nagrodę w Regionalnym Konkursie Przedsiębiorczości – rzutnik oraz tablicę interaktywną, zdobył Innowacyjny Klub Przedsiębiorczości funkcjonujący w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie,
II miejsce zajął Innowacyjny Klub Przedsiębiorczości z Przysuchy otrzymując kamerę cyfrową, natomiast III miejsce w Konkursie i cyfrowy aparat fotograficzny przypadły Innowacyjnemu Klubowi Przedsiębiorczości z Wieniawy

Wszystkim Klubom, które wzięły udział w Regionalnym Konkursie Przedsiębiorczości serdecznie gratulujemy przedsiębiorczej postawy, pomysłów i zaangażowania, a opiekunkom Klubów znakomitego przygotowania gimnazjalistów do Konkursu.

Szczegółowych informacji na temat realizowanego projektu pn. „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” udziela Pan Andrzej Manowski – Kierownik Lokalny Projektu z ramienia  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, Wydział Innowacyjności) tel. 22 5979 994, e-mail: a.manowski@mazovia.pl Adres strony internetowej projektu: www.ikp.it.kielce.pl