Regionalne Strategie Innowacji przegląd i analiza stanu wdrażania na 2011r.

RIS Mazovia Zegar 12.12.2011    12:37

8 grudnia br. odbyło się zorganizowane przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie międzyregionalne seminarium pn.: „Regionalne Strategie Innowacji przegląd i analiza stanu wdrażania na 2011 r. Perspektywy przygotowań do polityki spójności na lata 2014 – 2020”. W seminarium, prowadzonym przez prof. dr. hab. Stanisława Łobejko, wzięli udział przedstawiciele województw odpowiedzialni za koordynację procesów wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w regionach, reprezentanci jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego na Mazowszu a także przedstawiciele instytucji szczebla centralnego, środowisk akademickich i instytucji otoczenia biznesu.

8 grudnia br. odbyło się zorganizowane przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie międzyregionalne seminarium pn.: „Regionalne Strategie Innowacji przegląd i analiza stanu wdrażania na 2011 r. Perspektywy przygotowań do polityki spójności na lata 2014 – 2020”. W seminarium, prowadzonym przez prof. dr. hab. Stanisława Łobejko, wzięli udział przedstawiciele województw odpowiedzialni za koordynację procesów wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w regionach, reprezentanci jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego na Mazowszu a także przedstawiciele instytucji szczebla centralnego, środowisk akademickich i instytucji otoczenia biznesu.

 

Celem spotkania było przedstawienie informacji oraz doświadczeń poszczególnych województw związanych z budową regionalnych systemów innowacji, w tym zaprezentowania dobrych praktyk a także tworzonych systemów monitoringu procesów implementacji poszczególnych Regionalnych Strategii Innowacji. Doświadczenia w zakresie wdrażania Regionalnych Strategii przedstawili dr Michał Klepka, kierownik Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Pani Elizabeth Duda reprezentantka Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Pani Agnieszka Bachórz, kierownik Biura Monitorowania i Zarządzania RSI w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz Pani Małgorzata Rudnicka, kierownik Wydziału Innowacyjności Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Doświadczenia Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy w zakresie regionalnego modelu pozyskiwania i analizowania informacji o aktualnych zjawiskach oraz trendach na rynku pracy zaprezentowała Pani Iwona Trzcińska.

Podczas ostatniej części spotkania dyskutowano na temat dostosowania instrumentów wspierania innowacyjności i działań samorządów, w szczególności dopasowania do potrzeb przedsiębiorców. Istotnym zagadnieniem poruszonym przez uczestników seminarium były rekomendacje dla podniesienia efektywności regionalnych polityk innowacji m.in. polityki klastrowej.

 

Celem Regionalnych Strategii Innowacji (RIS) jest wspomaganie władz regionalnych we wdrażaniu efektywnego systemu wspomagania innowacyjności w regionie. Strategie określają kierunki polityki innowacji i sposoby optymalizacji regionalnej infrastruktury wspomagającej innowacyjność. Regionalne Strategie Innowacji są obecnie jednym z kluczowych mechanizmów oddziaływania na innowacyjność regionów Unii Europejskiej.