Regionalna Grupa Interesariuszy w projekcie SMARTY

Zegar 24.01.2022    16:20

Zapraszamy na spotkanie!

Zespół projektu SMARTY: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Technologii Eksploatacji oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zapraszają na kolejne spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy (w formule online). Podczas spotkania zaprezentowany zostanie Regionalny Plan Działania (Action Plan) w ramach projektu Smart SMEs for Industry 4.0 - SMARTY.

Po prezentacji dr Aleksandry Ścibich-Kopiec uczestnicy spotkania będą mieć możliwość wzięcia udziału w dyskusji na temat opracowanego Regionalnego Planu Działania.

Spotkanie odbędzie się online 27 stycznia 2022 w godz. 10:30 - 11:45.
Formularz do rejestracji

Po dokonaniu rejestracji zostanie przesłany link do spotkania (aplikacja TEAMS).