Publikacja  „Przedsiębiorczość startupowa. Bank pomysłów dla polityków i samorządowców” - DO POBRANIA

Zegar 18.10.2017    12:26

Broszura opracowana przez Fundację Startup Poland na zlecenie Departamentu Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej Publikacja ma na celu uśwaidomienie istoty przedsiębiorczości startupowej w realiach nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, wskazanie sugestii, dotyczących rozwoju polskiego ekosystemu startupowego oraz zainspirowanie przykładami stosowanymi na całym świecie do kreatywnego działania w tym zakresie.

Publikacja opiera się m.in. na materiałach sporządzonych przez ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na temat działalności startupów i organizacji ekosystemów startupowych w różnych państwach i na różnych kontynentach. Poszczególne rozdziały zostały opatrzone komentarzami specjalistów, związanych ze środowiskiem startupowym, którzy poruszają kwestie dostępu do kapitału, mentoringu i dostępu do wiedzy, instrumentów prawnych czy umiejętności kreowania miejsc sprzyjających innowacyjnym działaniom.

 

Link do pobrania: http://www.msz.gov.pl/resource/e34b1411-26de-4d78-8f4a-d77134315f42:JCR