Przewodnik po cyfryzacji dla przedsiębiorstw

Zegar 25.04.2022    08:49

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa udostępnia przewodnik "Przedsiębiorstwo 4.0, 360°, Rekomendacje dobrych praktyk".

Publikacja przedstawia rozwiązania i rekomendacje, jak skutecznie i efektywnie implementować nowe technologie oraz podnosić konkurencyjność biznesu wprowadzając automatyzację i model Przemysłu 4.0.

Informacje o przewodniku dostępne na stronie Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Bezpośredni link do przewodnika