Przetarg nieograniczony

RIS Mazovia Zegar 22.06.2012    12:44

WYKONANIE, OZNACZENIE I DOSTARCZENIE ARTYKUŁÓW INFORMACYJNO – PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY REALIZOWANEGO PROJEKTU „BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU I PODSTAW EWALUACJI WDRAŻANIA REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI DLA MAZOWSZA”

symbol:

 

SR-RPO-III.ZP.D.272.40.2012.AS

tryb:

 

Prawo zamówień publicznych

data ogłoszenia:

 

2012-06-20

data otwarcia ofert:

 

2012-07-04

wielkość zamówienia:

 

Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych