PRZETARG – KONFERENCJA

RIS Mazovia Zegar 28.08.2013    14:51

nazwa:    ZAKUP USŁUGI KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI KONFERENCJI W RAMACH PROJEKTU

PN. BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU I PODSTAW EWALUACJI WDRAŻANIA

REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI DLA MAZOWSZA

symbol:  RF-POKL-III.ZP.U.272.91.2013.AS

 

tryb:        Prawo zamówień publicznych

 

data ogłoszenia:        2013-08-27

 

data otwarcia ofert:    2013-09-12

 

wielkość zamówienia:  Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych

 

więcej informacji:         http://www.zamowienia.mazovia.pl/?act=info&id=10210