Przedłużeniu terminu naboru - bony na doradztwo w ramach Poddziałania 3.1.2 RPO WM 2014-2020

Zegar 02.01.2019    14:15

Mazowiecka Jednostka  Wdrażania Programów Unijnych poinformowała, że w dniu 2 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu nr RPMA.03.01.02-IP.01-14-083/18 Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo do dnia 28 lutego 2019 r. do godz. 15.00.