Projekt Agri Renaissance - zaproszenie do współpracy

Zegar 16.07.2018    09:06

Województwo Mazowieckie realizuje projekt międzynarodowy pn. Agri Renaissance „Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego” (ang:„Innovation-driven agri-food sectors for a European industrial renaissance”) w ramach programu Interreg Europe.

Serdecznie zapraszamy na pierwsze otwarte spotkanie robocze dla podmiotów zainteresowanych rozwojem sektora rolno-spożywczego na Mazowszu, które odbędzie się 18 lipca 2018 r., o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26, sala konferencyjna na III piętrze.

Liderem projektu jest region La Rioja Government (Hiszpania), a oprócz Województwa Mazowieckiego w realizację projektu zaangażowani są następujący partnerzy:

  • Association for Research, Development and Innovation of the Agri-Food sector (CTIC-CITA) – Hiszpania,
  • National Paying Agency under the Ministry of Agriculture – Litwa,
  • Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.,
  • Calabria Region – Włochy,
  • ANIMAFORUM – Association for the Development of Agro-industry – Portugalia.

Celem projektu jest zwiększenie zasobów i możliwości badawczo-innowacyjnych sektora rolno-spożywczego, stymulowanie współpracy wewnątrz tego sektora oraz  powiązań międzysektorowych. Działania w ramach projektu będą koncentrować się na trzech obszarach:

  • R&I infrastruktura i możliwości,
  • R&I współpraca publiczno-prywatna,
  • Krzyżowanie sektora rolno-spożywczego z innymi sektorami wewnątrz i pomiędzy regionami.

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie m.in. diagnozy regionalnej, stworzenie przewodnika dobrych praktyk, zaangażowanie interesariuszy oraz międzyregionalną wymianę wiedzy i doświadczeń opartej na wizytach studyjnych.