Projekt Agri Renaissance – wizyta studyjna na Litwie

Zegar 03.04.2019    14:22

W dniach 20 – 21 marca 2019 r., odbyła się na Litwie wizyta studyjna partnerów projektu Agri Renaissance „Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego”.

 

Gospodarzem wizyty była Narodowa Agencja Płatnicza, podlegająca Ministerstwu Rolnictwa Republiki Litewskiej. Wizyta studyjna miała na celu zapoznanie się uczestników projektu z rozwiązaniami i potencjałem litewskiego sektora rolno-spożywczego w zakresie innowacyjności. W wizycie studyjnej oprócz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Agencji Rozwoju Mazowsza SA wzięli udział reprezentanci Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego - Park Spółdzielczy w Płońsku oraz przedstawiciel Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego SA w Broniszach.

Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z litewskimi rozwiązaniami sprzyjającymi rozwojowi innowacyjności sektora rolno-spożywczego na poziomie instytucjonalnym oraz z przykładami efektu wsparcia litewskich przedsiębiorców środkami funduszy europejskich. Wśród przedstawionych rozwiązań można z pewnością wyróżnić internetową platformę www.openlithuania.com służącą do współpracy między ośrodkami badawczo-rozwojowymi/laboratoriami 12 litewskich uniwersytetów, 13 publicznych instytutów badawczych oraz 7 parków naukowo-technologicznych. Sieć Open R&D Lithuania nie tylko łączy różnych graczy R&D w całym kraju, ale działa również na zasadzie „one-stop-shop”, umożliwiając klientom bezpośredni kontakt z siecią za pomocą konkretnego zapytania umożliwiającego sieci znalezienie naukowców lub naukowców z różnych dziedzin, którzy mogą być w stanie wspierać klientów w zaspokajaniu ich potrzeb. Platforma została stworzona przez litewską Agencję Nauki, Innowacji i Technologii, a zakres jej działania wykracza poza sektor rolno-spożywczy, umożliwiając realizację projektów w innych dziedzinach, również z udziałem partnerów z poza Litwy.

Z kolei jako przykład wykorzystania wsparcia środków europejskich w sektorze rolno-spożywczym przedstawiono przedsiębiorstwo Pienas LT, które jest największą spółdzielnią produkcji i przetwórstwa mleka na Litwie. Podstawą działania spółdzielni są komercyjne gospodarstwa mleczne produkujące najwyższej jakości mleko surowe, a liczba członków spółdzielni przekracza 200. Surowce i produkty spółdzielni podlegają kontroli jakości w trzech laboratoriach (przyjmujących mleko surowe, laboratoria chemiczne i mikrobiologiczne) należących do zakładu przetwórstwa mleczarskiego AC „Pienas LT”. Laboratoria są wyposażone w maszyny produkowane przez uznanych na świecie i zaawansowanych technologicznie producentów, takich jak FOSS, „Funke Gerber” i „Memmert”. Linia produktów obejmuje najnowsze i najskuteczniejsze produkty z białek mleka produkowane w Unii Europejskiej dzięki zastosowaniu najbardziej innowacyjnych rozwiązań przetwarzania mleka. Produkty mleczne BaltMilk o wysokiej wartości dodanej są produkowane dla odbiorców na rynkach światowych i posiadają m.in. certyfikat koszerności i Halal.

Szczegółowe informacje dotyczące wizyty studyjnej na Litwie zostaną zaprezentowane podczas kolejnego spotkania informacyjnego w sprawie realizacji projektu Agri Renaissance. Termin i miejsce planowanego wydarzenia zostaną również podane w komunikacie na stronie www.innowacyjni.mazovia.pl