program akceleracji - wyniki oceny formalnej

Zegar 26.03.2020    16:05

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” - zadanie: „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji”.

Wszystkie oferty złożone w konkursie spełniły wymogi formalne.