PRINCE2 – Zapytanie ofertowe

Czujnik Innowacji Zegar 13.09.2011    19:34
 • nazwa: ZAKUP USLUGI SZKOLENIOWEJ KREOWANIE IICJATYW PROJEKTOWYCH I – METODYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 FOUNDATION
 • symbol: SR-RPO-III.052.53.2011.SW
 • tryb: Zapytanie ofertowe
 • data ogłoszenia: 2011-09-12
 • data otwarcia ofert: 2011-09-16
 • wielkość zamówienia: O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 EURO (bez VAT)

r3d1nFqGiWmso2uDZA,mazovia

 • nazwa: ZAKUP USLUGI SZKOLENIOWEJ KREOWANIE IICJATYW PROJEKTOWYCH I – METODYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 FOUNDATION
 • symbol: SR-RPO-III.052.53.2011.SW
 • tryb: Zapytanie ofertowe
 • data ogłoszenia: 2011-09-12
 • data otwarcia ofert: 2011-09-16
 • wielkość zamówienia: O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 EURO (bez VAT)