Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 – stan na 22 maja 2011 r.

RIS Mazovia Zegar 24.05.2011    17:03

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 – stan na 22 maja 2011 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 22 maja 2011 r. złożono 175 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 393,1 mld zł.

r3d1nFqGiWmso2uDZA,znak_nss_maly

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 – stan na 22 maja 2011 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 22 maja 2011 r. złożono 175 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 393,1 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 55 544 umowy o dofinansowanie na kwotę 240,3 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 166,1 mld zł, co stanowi 64 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 78,7 mld zł, a w części dofinansowania UE 56,8 mld zł.