Polska Agencja Rozwoju Przemysłu rozpoczęła nabór do nowego programu szkoleniowo-doradczego dla firm pt. „Akademia Menadżera Innowacji”.

Zegar 31.12.2018    13:37

Firmy chcące zwiększyć swoją innowacyjność do 31.01.2019 mogą zapisywać się na dofinansowywany kurs.

Program Akademia Menadżera Innowacji jest przeznaczony dla przedsiębiorstw planujących zwiększyć swoją innowacyjność i konkurencyjność oraz chcących poznać nowoczesne sposoby zarządzania i wdrażania innowacji. Powstały we współpracy z  uznanymi praktykami biznesu projekt jest skierowany do kadr zarządczych firm. Podczas trwania Akademii dla każdego uczestniczącego przedsiębiorstwa przygotowany zostanie projekt wdrożeniowy rozwiązujący zdiagnozowane problemy w obszarze innowacyjności. Ponadto, kadry zarządcze firm uczestniczących w projekcie zwiększą swoje kompetencje w zakresie opracowywania i wdrażania nowych rozwiązań, co pozwoli na rozwijanie innowacji i sektora B+R w przedsiębiorstwie, a także na większą liczbę patentów.

Program będzie trwał około 8 miesięcy i składał się z dwóch przeprowadzanych równolegle części: szkoleniowej i doradczej. Pierwsza z nich będzie się odbywać w formie wykładów i warsztatów przeprowadzanych podczas stacjonarnych dwudniowych zjazdów(piątki i soboty). Część doradcza trwająca łącznie 170 godzin będzie miała miejsce w poszczególnych firmach, gdzie we współpracy z ekspertem uczestnicy będą mogli praktycznie rozwijać zdobytą wiedzę poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów w swoich przedsiębiorstwach. Uczestnicy otrzymają także wsparcie doradcy w jednym z 6 obszarów tematycznych wpisujących się w zakres merytoryczny Akademii. Co więcej, po zakończeniu powstanie Klub Alumni Akademii Innowatora, który posłuży jako platforma do spotkań i wymiany doświadczeń uczestników.

By wziąć udział w programie do 31 stycznia 2019 r. należy wypełnić wniosek na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu, gdzie również dostępne są szczegółowe informacje. Do opłat za kurs firmy małe i średnie mogą otrzymać do 80% dofinansowania, zaś duże do 50%. Pierwszy zjazd planowany jest na 1-2 marca 2019 roku. Akademia jest finansowana z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Wiedza, Edukacja i Rozwój.

 

 

Źródło obrazu miniatury: pixabay.com