Polityka klastrowa regionu Walonia

Klastry na Mazowszu Zegar 08.01.2015    13:52

W dniach 18-19 grudnia 2014 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego gościł przedstawiciela regionu Walonia, pana Huguesa Labara – Dyrektora Dyrekcji ds. współpracy sieciowej przedsiębiorstw w Ministerstwie Walonii.

W dniach 18-19 grudnia 2014 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego gościł przedstawiciela regionu Walonia, pana Huguesa Labara – Dyrektora Dyrekcji ds. współpracy sieciowej przedsiębiorstw w Ministerstwie Walonii.

W pierwszym dniu zorganizowano wizytę studyjną w Płockim Parku Przemysłowo –Technologicznym. W spotkaniu wzięli udział pan Hugues Labar, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., Urzędu Miasta Płocka, Politechniki Warszawskiej, filia w Płocku oraz Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. (PPP-T).

W trakcie wizyty przedstawiono założenia i cele Mazowieckiego Klastra Chemicznego, którego koordynatorem jest PPP-T oraz scharakteryzowano profil działalności i plany rozwojowe parku.Ponadto podkreślono aktywność PPP-T w ramach Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych.

Pan Hugues Labar omówił zasady funkcjonowania klastrów w regionie Walonia oraz przedstawił potencjalnych partnerów do nawiązania współpracy przez Mazowiecki Klaster Chemiczny.

19 grudnia br. odbyło się spotkanie w siedzibie UMWM, w którym udział wzięli pan Franck Pezza – Delegat Rządów Wspólnoty Francuskiej i Regionu Walonii, pan Hugues Labar, pani Agnieszka Rypińska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w UMWM, pani Katarzyna Kręźlewicz – Zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka, pani Małgorzata Rudnicka – Kierownik Wydziału InnowacyjnościDepartamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, oraz przedstawiciele Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii, Fundacji Poszanowania Energii, Klastra Innowacji Transportowych.

W pierwszej części spotkania zaprezentowano założenia polityki klastrowej Mazowsza i regionu Walonia oraz zarys wspólnych działań na rok 2015. Następnie zaprezentowano działalność mazowieckich klastrów w sektorze energetycznym i logistycznym. Wskazano także potencjalnych partnerów z regionu Walonia w tych dwóch sektorach.