Podsumowanie IV spotkania Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu AgriRenaissance

Zegar 23.07.2020    13:12

W dniu 22 lipca br. odbyło się spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu „Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego”, realizowanym w ramach Programu Interreg Europa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie wideokonferencji.

 

Spotkanie otworzyła Pani Małgorzata Białczak - Kierownik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich.

Na spotkaniu przedstawiono podsumowanie realizacji I fazy projektu w tym omówienie poszczególnych elementów w projekcie zaprezentowała Pani Patrycja Laskus repezentująca partnera projektu ds. komunikacji - ARM S.A.
Omówiono działania Mazowieckiego Planu Działania zatwierdzonego przez Joint Secretariat programu Interreg Europa. W drugiej części spotkania omówiono proponowane zmian w inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego w związku z aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.

Zachęcamy do pobrania materiałów ze spotkania!