Podsumowanie konsultacji RIS Mazovia 2030

Zegar 18.11.2020    10:46

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z konsultacji.

W dniach 16 września - 21 października 2020 r. odbyły się konsultacje projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za zgłoszone uwagi, które posłużą do udoskonalenia dokumentu. W sprawozdaniu zawarto opis przebiegu konsultacji, a także zestawienie wszystkich zgłoszonych uwag.