PO WER – opinia potwierdzająca zgodność z Regionalną Strategią Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku

RIS Mazovia Zegar 06.05.2016    08:18

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia dotyczące realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w dniu 4 maja 2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął zasady wydawania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego opinii potwierdzającej zgodność działań zaplanowanych w projektach z Regionalną Strategią Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku (Kryterium dostępu Nr 11).

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia dotyczące realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w dniu 4 maja 2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął zasady wydawania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego opinii potwierdzającej zgodność działań zaplanowanych w projektach z Regionalną Strategią Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku (Kryterium dostępu Nr 11).

aaa