PŁOCK – Spotkanie Informacyjne pn. „Wsparcie dla osób chcących otworzyć działalność gospodarczą z funduszy unijnych”

RIS Mazovia Zegar 12.08.2015    08:36

W trakcie spotkań przedstawione będą ogólne informacje o planowanych środkach w nowym budżecie unijnym dla osób, które planują założenie działalności gospodarczej.

Spotkanie „Wsparcie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej z funduszy unijnych” ma charakter ogólny i odbędzie się w Płocku:

27 sierpnia 2015 r. w godz. 11.00-14.15, ul. Kolegialna 19

W trakcie spotkań przedstawione będą ogólne informacje o planowanych środkach w nowym budżecie unijnym dla osób, które planują założenie działalności gospodarczej.

Spotkanie „Wsparcie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej z funduszy unijnych” ma charakter ogólny i odbędzie się w Płocku:

27 sierpnia 2015 r. w godz. 11.00-14.15, ul. Kolegialna 19

Spotkania dostosowane są do osób niepełnosprawnych ruchowo. W przypadku specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych, prosimy o wypełnienie punktu 2 w ankiecie zgłoszeniowej. Po zakończeniu zapraszamy na indywidualne konsultacje ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: plock@mazowia.eu lub dostarczenie osobiście do LPI w Płocku. Organizatorem spotkań informacyjnych jest:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku,

Kolegialna 19,

09 – 400 Płock,

tel.: 0 801 10 101, 22 542 22 11, 22 542 24 57, 22 542 23 41 e-mail: punkt_plock@mazowia.eu.

Program:

Podczas spotkań zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • System Informacji o Funduszach Europejskich
  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – założenia i cele perspektywy 2014-2020 w kontekście zakładania działalności gospodarczej
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – możliwości uzyskania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – działania w kierunku wzmacniania przedsiębiorczości
  • Zwrotne formy finansowania działalności gospodarczej – pożyczki współfinansowane przez Unię Europejską

Formularz do pobrania na stronie:

http://mazowia.eu/media-wydarzenia/spotkanie-informacyjne-pn-wsparcie-dla-osob-chcacych-otworzyc-dzialalnosc-gospodarcza-z-funduszy-unijnych-w-plocku.html