Płock – konsultacje założeń inteligentnej specjalizacji Mazowsza

PPO - Inteligentne Specjalizacje Zegar 10.06.2013    15:06

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, dotyczącym określenia potencjału rozwojowego Mazowsza, ze szczególnym uwzględnieniem subregionu płockiego.

Celem spotkania są konsultacje dotyczące ukierunkowania wsparcia w zakresie podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności regionu w kontekście zdefiniowania strategicznych obszarów gospodarczych Mazowsza, w szczególności subregionu płockiego, tj. określenia inteligentnej specjalizacji.

Potencjał subregionu może mieć wpływ na branże usługowe i przemysłowe działające w jego otoczeniu, a także może stać się punktem wyjścia dla budowania przewagi konkurencyjnej na rynku całego województwa. Zaproszenie adresowane jest przede wszystkim do organizacji przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji naukowych, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów zainteresowanych działaniami na rzecz innowacyjności.

Spotkanie odbędzie się w dniu 17 czerwca 2013 r. w godzinach 11:00 – 13.00, w dawnej siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku, ul. 1 Maja 7b, sala konferencyjna na I piętrze.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: rsi@mazovia.pl z podaniem następujących informacji:

  •  imię i nazwisko,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • nazwa reprezentowanej instytucji,

z dopiskiem w temacie wiadomości „spotkanie w Płocku”.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Dane osób, które przyślą zgłoszenia, będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby związane z organizacją spotkania.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (22) 597 97 99 lub (22) 597 97 77.