Partnerstwa na rzecz innowacji regionalnych

Zegar 26.05.2022    08:37

Województwo Mazowieckie w projekcie pilotażowyn Europejskiego Komitetu Regionów

W dniu 17 maja 2022 r. pod egidą Komisarza Unii Europejskiej ds. Innowacji, Badań Naukowych, Kultury, Edukacji i Młodzieży - Mariya Gabriel, Komisarza Unii Europejskiej ds. Spójności i Reform - Elisa Ferreira oraz Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów - Apostolos Tzitzikostas odbyła się inauguracja inicjatywy pn.: „Strategie innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (S4)”.

Województwo Mazowieckie mamy zaszczyt uczestniczyć w tym pilotażowym projekcie na rzecz partnerstwa i innowacji regionalnych, prowadzonym we współpracy między Europejskim Komitetem Regionów i Wspólnym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej jako partner.

link do wydarzenia:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_22_3008

więcej informacji na temat projektu:

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/pri