otwarty konkurs ofert - akceleracja - wyniki!

Zegar 29.08.2018    12:00

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1401/369/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018 - 2019 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie - „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji”.

W ramach konkursu złożono 4 oferty.
Komisja konkursowa dokonała ich oceny merytorycznej.

Dofinansowanie przyznano na realizację 2 zadań publicznych:

Fundacja Polska Przedsiębiorcza Tworzenie mazowieckiego ekosystemu startupowego
Fundacja Inkubator Technologiczny Program akceleracyjny MAZOVIAN Startup