Ostołęka – konsultacje społeczne założeń do inteligentnej specjalizacji Mazowsza

PPO - Inteligentne Specjalizacje Zegar 23.05.2013    21:32

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, dotyczącym określenia potencjału rozwojowego Mazowsza, ze szczególnym uwzględnieniem subregionu ostołeckiego.

Celem spotkania są konsultacje dotyczące ukierunkowania wsparcia w zakresie podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności regionu w kontekście zdefiniowania strategicznych obszarów gospodarczych Mazowsza, w szczególności subregionu ostrołęckiego, tj. określenia inteligentnej specjalizacji.

 

Zaproszenie jest kierowane do następujących grup :  przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji naukowych, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów zainteresowanych działaniami na rzecz innowacyjności.

 

Spotkanie odbędzie 27 maja br. (poniedziałek), w godz. 10.00-12.00, w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce, przy ul. Piłsudskiego 38, w sali konferencyjnej nr 255.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mail’owy: rsi@mazovia.pl z podaniem następujących informacji:

  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • nazwa reprezentowanej instytucji

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń. 

 

Dane osób, które przyślą zgłoszenia, będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby związane z organizacją spotkania.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy edyta.loboda@mazovia.pl, lub telefoniczny pod numerami:   (22) 597 97 99 lub (22) 597 97 77.