Ostatni nabór Interreg Europa: spotkanie informacyjne w Warszawie

Zegar 29.03.2018    13:30

18 kwietnia 2018 roku zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone ostatniemu naborowi w programie Interreg Europa (7 maja – 22 czerwca 2018 roku).
Spotkanie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (ul. Wspólna 2/4). Szczegółowe informacje są dostępne w załączonym programie (PDF 212 KB).

Program Interreg Europa jest doskonałym narzędziem do inicjowania zmian oraz wprowadzania innowacji. W oparciu o wymianę doświadczeń i wiedzy z partnerami oraz ekspertami z UE-28, Norwegii i Szwajcarii mamy możliwość unowocześniania polskich instrumentów polityki. Tematyka programu obejmuje wzmacnianie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje, zwiększanie konkurencyjności MŚP, wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz ochronę środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.

W naszym kwietniowym spotkaniu weźmie udział dyrektor Sekretariatu Interreg Europa (Lille, Francja) – pan Erwin Siweris, który przedstawi główne założenia programu oraz omówi podstawowe zasady czwartego naboru wniosków. O tym, jakie wydatki można ponosić w projektach opowie przedstawiciel kontrolera pierwszego stopnia w Polsce (Centrum Projektów Europejskich). Pracownicy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa) przedstawią wskazówki dla polskich wnioskodawców i poinformują o formach wsparcia, na jakie mogą liczyć instytucje przygotowujące projekty. Polscy partnerzy już realizowanych projektów, reprezentujący różne województwa, przedstawią konkretne osiągnięcia i plany związane ze współpracą międzynarodową w ramach Interreg Europa. Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i zakwaterowania. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

 

Źródło oraz formularz zgłoszeniowy: https://www.europasrodkowa.gov.pl/strony/spotkanie/