XXVI posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

Zegar 16.04.2021    16:08

Na pierwszym w tym roku posiedzeniu Mazowieckiej Rady Innowacyjności omówiono m.in. ostateczny kształt Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku.

29 marca 2021 roku za pośrednictwem łączy internetowych odbyło się XXVI posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności, któremu przewodniczył pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego.  

Spotkanie rozpoczęto od prezentacji wyników z przeprowadzonego przez Urząd Statystyczny w Warszawie, badania p.n. Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego w 2019 r. Celem badania było identyfikowanie podmiotów prowadzących dzielność gospodarczą na Mazowszu wpisujących się w obszary inteligentnej specjalizacji województwa. Dane zebrane w trakcie badania przedstawiono również w ujęciu terytorialnym (przestrzennym), co pozwalało pokazać koncentrację przestrzenną w poszczególnych obszarach specjalizacji.

Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie wniosków z opracowanych również przez Urząd Statystyczny w Warszawie publikacji pt. Region Warszawski Stołeczny w 2019 r. oraz Region Mazowiecki Regionalny w 2019 r. Wnioski z badań zostały przestawione przez pana Tomasza Zegara przedstawiciela Urzędu Statystycznego w Warszawie. Ponadto uczestnicy posiedzenia mieli okazję zapoznać się z prezentacją pani Agnieszki Ajdyn - Zastępcy Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie, dotyczącą rozpoczynającego się w kwietniu 2021 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

W dalszej części posiedzenia przedstawiono najważniejsze zmiany, a także proces tworzenia i konsultacji „Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku”. Dokument w dniu 16 marca 2021 r. został przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Prezentację dot. RIS Mazovia 2030 zaprezentował pan Marcin Wajda - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Prezentacje z posiedzenia do pobrania poniżej: