Ocena formalna - wspieranie i rozwój klastrów

Zegar 09.03.2020    14:37

Zakończono ocenę formalną w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie – „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”.

Wszystkie oferty złożone w konkursie spełniły wymogi formalne.

Szczegółowe informacje o konkursie i zestawienie złożonych ofert